Jihočeské obce schválily desetiletý rozvoj vodárenského svazu

ČESKÉ BUDĚJOVICE - 10.06.2017 10:49 - Aktualizováno: 10.06.2017 10:49


Jihočeský vodárenský svaz (JVS) má novou koncepci investiční výstavby na roky 2018 - 2028, zahrnující postupnou obnovu infrastruktury, zejména dálkových řadů. Na červnové valné hromadě ji schválili zástupci více než dvou set obcí a měst, které ho vlastní.

"Svaz ukázal schopnost a shodu přijímat strategická rozhodnutí. To umožní, aby i do budoucna byl celý systém i nadále funkční a na většině území Jihočeského kraje garantovat dostatek pitné vody. Velmi si toho cením," uvedl Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva JVS.

Nová koncepce zahrnuje například modernizaci problematických dálkových úseků ocelového potrubí, kterých je 313 km. Omezilo by se tím i tzv. druhotné zaželeznění pitné vody, které vzniká při jejím dlouhém zdržení v ocelových rourách. Dochází k němu při poklesu spotřeby, kdy se odebírá pouze část možné a také zajišťované kapacity řadu.

Mezi hlavní stavby na roky 2018 - 2028 patří vodovody Hluboká n. V. - Zliv a Zliv - Chlum, přívodní řad surové vody Římov - ÚV Plav a řady Soběslav - Doubí, Hodušín - Milevsko, Tábor - Čekanice, Všechov - Klokoty, Hlavatce - Zdoba, oprava štoly Římov - Plav a dechlorace řadu Vodňany.

Mezi investice podmíněné změnou odběrů vody a získáním dotací patří úseky řadů Těšovice - Šibeniční Vrch, Vlkov - Amerika, Vlkov - Kuřidlo a Drahonice - Sedliště - Čejetice. Do kategorie zamýšlených investic, jejichž zahájení je vázané na získání dotací, pak patří stavby nazvané Zásobování Třeboňska II a severního Písecka II a také napojení obcí Chotoviny, Bavorov, Přešťovice, Pacelice, Vlachovo Březí na vodárenskou soustavu.

JVS nyní všem napojeným obcím a městům garantuje stoprocentní dodávku pitné vody. Celkem jde o téměř 35 milionů m3 ročně. Reálná potřeba je aktuálně 23 milionů m3, přičemž přímo ze soustavy se odebírá jen 15,5 milionu m3. Takto nízký odběr proto v některých zásobovaných lokalitách už naráží na provozní i finanční limity a je proto třeba hledat i nová řešení a přístupy.

Valná hromada za nové členy přijala obce Stádlec a Chotoviny. Tím jejich počet vzrostl na 263.

JVS V ČÍSLECH:
400 000 zásobovaných obyvatel
550 km potrubí, z toho:
445 km hlavních řadů
106 km vedlejších řadů
3 úpravny vody
17 čerpacích stanic
35 vodojemů
7 000 000 000 Kč celková hodnota majetku

arm